In Arbeidsrecht

Covid-19 rechtspraak: ontslag op staande voet

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 18 december 2020 in Arbeidsrecht

Heeft u een werknemer in dienst die zich niet aan de COVID-19 richtlijnen houdt? “COVID-19 rechtspraak” is inmiddels een feit, ook in het arbeidsrecht. De eerste uitspraken met het virus als  aanleiding zijn gepubliceerd. Graag praat ik u in dit artikel bij over de vraag of ontslag op staande voet mogelijk is wanneer de COVID-19 richtlijnen niet worden nageleefd.

In een uitspraak wilde een werknemer zijn collega – na langere tijd thuis te hebben gewerkt – begroeten middels een handdruk. Betreffende collega hield dit af, waarna de werknemer zijn collega om de nek vloog. Daarbij zou hij hebben gezegd “Ik heb Corona en nu heb ik jou besmet”. De werknemer – ruim 34 jaar in dienst – werd direct geschorst wegens overtreding van de 1,5 meterregelgeving. Uiteindelijk volgt een ontslag op staande voet. Daarmee zou hij de werknemer aan ernstig gevaar hebben blootgesteld, hebben bedreigd en een poging hebben gedaan tot (zware) mishandeling. Enkel drie dagen later worden alle medewerkers aangeschreven dat er diverse klachten zijn binnengekomen over niet naleving van de 1,5 meter afstand door diverse medewerkers.

De werknemer heeft zich verzet tegen de schorsing en het ontslag op staande voet. Daarbij heeft hij betwist dat hij zou hebben gezegd “ik heb corona en nu heb ik jou besmet”. Het verzet was met succes, de kantonrechter vernietigd het ontslag op staande voet. (i) De handeling van de werknemer zou uiterst onhandig en onverstand zijn geweest, maar werknemer had geen kwaad in de zin; (ii) niet was vast komen te staan dat de werknemer had gezegd “ik heb corona en nu heb ik jou besmet”; (iii) ook andere collega’s hielden zich niet aan de 1,5 meterregel en werden niet ontslagen; en (iv) de werknemer had een zeer lang dienstverband. Het is de vraag hoe de rechter had geoordeeld wanneer wél was komen vast te staan dat de werknemer had gezegd “ik heb corona en nu heb ik jou besmet”.

Voor ambtenaren lijkt daarentegen een ontslag op staande voet eerder succesvol. Een voorbeeld daartoe is een uitspraak waarbij een trouwambtenaar het coronabeleid openbaar in twijfel trekt. Betreffende trouwambtenaar was het er niet mee eens dat er nog huwelijken met 30 mensen voltrokken konden worden. De trouwambtenaar stelde hierop aan de burgemeester voor om de huwelijksvoltrekking te beperken tot het bruidspaar en twee getuigen. De reactie van de burgemeester betrof een verwijzing naar haar leidinggevende en de landelijke norm (van 30 personen). De trouwambtenaar mailt daarop de leidinggevende, uit haar onvrede op facebook en komt in contact met een journalist. De boodschap bereikt vervolgens landelijk nieuws. De trouwambtenaar wordt hierop op staande voet ontslagen.

De rechter laat het ontslag op staande voet deze keer wél in stand. Voor een ambtenaar gelden aanvullende verplichtingen naast de gebruikelijke werknemersverplichtingen. Een ambtenaar dient zich op grond van de ambtenarenwet (i) te gedragen hoe een goed ambtenaar dat betaamt en (ii) te onthouden van het openbaren van gedachten/gevoelens wanneer daarmee een goede functievervulling in redelijkheid in het gedrag komt. Deze verplichtingen zou de trouwambtenaar hebben geschonden. De zorgen van de trouwambtenaar zouden te prijzen zijn, maar zij heeft daarbij niet de juiste weg bewandeld. De trouwambtenaar had dit intern moeten aankaarten. De trouwambtenaar heeft afbreuk gedaan aan het vertrouwen dat burgers in het gemeentelijk beleid moeten hebben en de welwillendheid om dit op te volgen.

De conclusie? Of ontslag op staande voet wegens overtreding van de COVID-19-richtlijnen succesvol is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Behandel in elk geval alle werknemers gelijk, zie niet bij de ene werknemer een misstand door de vingers en ontsla de ander op staande voet. Handelen ambtenaren in strijd met de COVID-19-richtlijnen? Dan is een ontslag op staande voet wellicht eerder succesvol! Wees dus voorzichtig met een ontslag op staande voet.

Wenst u in tijden van de COVID-19-crisis over te gaan tot ontslag op staande voet? Laat u dan adviseren door onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht. U kunt hen bereiken via info@abenslag.nl of 0495 – 53 61 35.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. H.W.T. (Hannah) de  Ruijter (hruijter@abenslag.nl) via telefoonnummer 0495 – 536 138.

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.