In Ondernemingsrecht

Corona uitstelregeling en melding betalingsonmacht Belastingdienst

Door Roy Bongers, geplaatst op 9 april 2020 in Ondernemingsrecht

Eén van de maatregelen vanwege de corona crisis, betreft de bijzondere uitstelregeling voor de betaling van een aantal zakelijke belastingen, waaronder onder andere omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting. Voor deze belastingen kan op basis van de bijzondere uitstelregeling drie maanden uitstel van betaling worden verzocht vanaf het moment dat de (naheffings)aanslag is ontvangen. Een verzoek tot bijzonder uitstel kan via een digitaal formulier worden ingediend bij de Belastingdienst.

Inmiddels heeft de Rijksoverheid ook besloten dat er na het doen van een verzoek tot bijzonder uitstel geen aparte melding betalingsonmacht meer hoeft te worden ingediend voor wat betreft de omzetbelasting en/of loonheffing over de tijdvakken waarvoor uitstel wordt verzocht, alsook voor de verstreken tijdvakken. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wordt dus tevens opgevat als een melding betalingsonmacht voor de omzetbelasting en de loonheffing. Voor andere belastingschulden dient, indien aan de orde, wel nog steeds betalingsonmacht te worden gemeld.

Een tijdige melding betalingsonmacht is belangrijk ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijk.

Roy Bongers

Roy Bongers is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, met als vakthematische (afstudeer)richting privaatrecht. Na een korte periode in de advocatuur, heeft hij in de jaren 2007 tot en met 2009 bij grote pensioenverzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen de functie van pensioenjurist / pensioenspecialist vervuld.