In Handelsrecht & procederen

Let op! Per 1 juli 2022 wijzigt de betalingstermijn voor grote bedrijven

Door Malou van Vroonhoven, geplaatst op 30 juni 2022 in Handelsrecht & procederen

Zoals eerder aan u is medegedeeld wordt de wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemingen verkort van 60 naar maximaal 30 dagen. De Tweede Kamer heeft daartoe op 15 maart 2022 het wetsvoorstel om de betalingstermijn van dergelijke grote bedrijven aan het midden- en kleinbedrijf (‘mkb’) te verkorten aangenomen. De wet, waarmee artikel 6:119a, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd, treedt per 1 juli 2022 in werking.

Per 1 juli 2022 mogen grote ondernemingen dus geen langere betalingstermijn dan 30 dagen meer overeenkomen met mkb-ondernemingen. Deze bepaling is van dwingend recht, wat betekent dat in overeenkomsten niet van deze maximale termijn van 30 dagen mag worden afgeweken.

Wanneer partijen na de inwerkingtreding een langere betalingstermijn overeenkomen, dan is die afspraak nietig. Voor de wet bestaat die termijn dan niet en geldt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. Lopende overeenkomsten hoeven niet meteen te worden aangepast, hiervoor geldt een overgangstermijn van één jaar. Na de overgangstermijn moet de overeenkomst wel in lijn worden gebracht met de wet.

Wanneer grote ondernemingen, in strijd met de wet, pas na 30 dagen betalen, dan zijn zij de wettelijke handelsrente verschuldigd over die dagen waarmee de termijn van 30 dagen wordt overschreden. De wettelijke handelsrente bedraagt 8%.

“Per 1 juli 2022 mogen grote ondernemingen geen langere betalingstermijn dan 30 dagen meer overeenkomen met mkb-ondernemingen.“

De verkorte betaaltermijn geldt alleen voor grote ondernemingen. Mkb-ondernemingen mogen dus langere betaaltermijnen blijven hanteren.

Wat is nu zo’n grote onderneming? Een onderneming is een groot bedrijf als minstens 2 van deze 3 punten kloppen:

  • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen
  • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen
  • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst

Voor wat betreft de invulling hiervan wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht en de beoordeling die de Hoge Raad hieromtrent ten aanzien van de algemene voorwaarden heeft gegeven. Bij dergelijke grote ondernemingen dient gedacht te worden aan bedrijven als Rockwool, ASML, Philips, et cetera.

Meer weten over dit onderwerp, of vragen over een ontstane betalingsachterstand of nieuw te sluiten overeenkomsten? Neem dan contact op met één van de advocaten van Aben & Slag Advocaten via info@abenslag.nl of bel naar 0495 536 138 (Weert) of 0492 749 990 (Helmond).

Malou van Vroonhoven

Malou van Vroonhoven heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University. Gedurende haar studie heeft zij een exchangeprogramma gevolgd aan de University of Hull, gelegen in het Verenigd Koninkrijk.