In Arbeidsrecht

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor loonvordering op onderneming

Door Aben Slag, geplaatst op 24 september 2021 in Arbeidsrecht

De Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft in haar uitspraak van 21 juli 2021 overwogen dat de bestuurder van een onderneming persoonlijk aansprakelijk is voor de loonvordering op die onderneming, nu hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

In het betreffende geschil was de onderneming als zijnde werkgever – een besloten vennootschap met één bestuurder – in een eerdere procedure veroordeeld tot betaling van achterstallig loon c.q. ziekengeld en overige vergoedingen. De onderneming heeft niet aan de veroordeling van dat vonnis voldaan, waardoor de werknemer de bestuurder persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld. 

Persoonlijk ernstig verwijt

Om een bestuurder van een onderneming persoonlijk aansprakelijk te kunnen stellen c.q. houden, moet hem een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Van een persoonlijk ernstig verwijt is sprake indien de bestuurder in naam van de onderneming verplichtingen ten opzichte van een derde is aangegaan terwijl hij wist of had behoren te weten dat de onderneming die niet kon nakomen én de onderneming geen verhaal zou bieden voor de door de derde te lijden schade. De zogenoemde Beklamel-norm van de Hoge Raad. 

De beoordeling

Volgens de bestuurder van de onderneming zou geen sprake kunnen zijn van een persoonlijk ernstig verwijt, nu er sprake is van betalingsonmacht van de onderneming. Van betalingsonmacht is sprake wanneer iemand financieel niet in staat is om een vordering te voldoen. 

In het onderhavige geschil welke is voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland is door de rechter geoordeeld dat van betalingsonmacht geen sprake kon zijn. Een dergelijke betalingsonmacht kon door de bestuurder niet worden onderbouwd én was daarnaast niet gemeld bij de Belastingdienst, hetgeen voor het voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid wel noodzakelijk is. Daarnaast waren een andere werknemer als ook de Belastingdienst wel volledig betaald, waardoor gesproken kon worden van selectieve betalingen.  

Met andere woorden: de bestuurder van de onderneming weigert al een jaar zonder (gegronde) reden om de (loon)vordering van de werknemer te betalen. Dit eens te meer nu door de onderneming wel overheidssteun uit hoofde van de NOW-regeling is ontvangen. Hiermee heeft hij zodanig onzorgvuldig gehandeld dat hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij persoonlijk aansprakelijk is voor de vordering van de werknemer. 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over een onbetaalde loonvordering, of wenst u de risico’s van een (eventuele) persoonlijke aansprakelijkheid in kaart te brengen, neem dan contact op met een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aben & Slag Advocaten via het telefoonnummer 0495 – 53 61 38 (Weert) of 0492 – 74 99 90 (Helmond).

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.