In Ondernemingsrecht

Beleidswijzigingen binnen RVO; versoepelingen bij vaststelling startdatum TVL

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 22 december 2021 in Ondernemingsrecht

Vanaf de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft de overheid diverse regelingen opengesteld, waarbij ondernemers aanspraak maken op bijvoorbeeld subsidies als tegemoetkoming voor de vaste lasten of om het loon van de werknemer te kunnen doorbetalen. Ondernemers ervaren echter steeds vaker dat de regeling te strikt wordt toegepast door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zodat aanvragen worden afgewezen of zij tot terugbetaling over dienen te gaan. 

Dit geldt bijvoorbeeld bij verschillende regelingen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bij de regelingen TVL 1 (juni-september 2020) en TVL Q4 2020 geldt dat de MKB-onderneming op een bepaalde datum of in een bepaalde periode moet zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vaak sluit deze inschrijfdatum echter niet aan bij de daadwerkelijke startdatum van de onderneming. Het is immers vaak zo dat de onderneming deze inschrijving nodig heeft voor het aanvragen van vergunningen en pas nadat zij deze vergunning heeft verkregen feitelijk kan starten met haar exploitatie. 

Tot voorkort hield de RVO heel strikt vast aan de tekst van de TVL-regelingen; de datum waarop een onderneming zich heeft ingeschreven in het handelsregister geldt als de startdatum van de onderneming. Dit pakte voor een horecaonderneming zeer ongunstig uit. De restauranthouder wilde een andere startdatum voor TVL 1, omdat hij moest wachten op twee vergunningen alvorens hij daadwerkelijk zijn horecazaak kon exploiteren. Zijn restaurant was dus niet open in de referentieperiode die samenhing met de inschrijfdatum. De horecaondernemer liet het daar niet bij zitten en is een procedure gestart. 

Onderzoek vereist bij startdatum

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft zich in deze zaak gebogen over de vraag of de RVO ten onrechte uitgaat van de datum van inschrijving in het handelsregister als ‘start van de activiteiten’ van de onderneming, in plaats van de daadwerkelijke startdatum van de activiteiten. De rechter overweegt hier dat indien de aanvrager aan de hand van objectief bepaalde feiten en omstandigheden bestrijdt dat de dag van de inschrijving in het handelsregister als start van zijn of haar activiteiten moet worden aangemerkt, de RVO daar niet aan voorbij kan gaan door uitsluitend naar de datum van inschrijving te verwijzen. 

In de casus die voorlag bij het CBb waren de objectief bepaalde feiten omstandigheden dat de horecaondernemer pas enkele maanden na de inschrijving over de vereiste drank- en horecavergunning en exploitatievergunning beschikte, zodat zij pas daarna zonder juridische belemmeringen haar horecabedrijf kon exploiteren. De startdatum is in deze zaak aangepast. Hiermee verandert dan ook de referentieperiode en daarmee de hoogte van het omzetverlies.

Beleidswijzigingen binnen RVO

De RVO heeft recent aangekondigd dat er – mede naar aanleiding van de uitspraak van het CBb – beleidswijzigingen in de maak zijn binnen RVO. De RVO zal bij aanvragen waarbij dit speelt, breder gaan kijken dan enkel naar de inschrijfdatum van de onderneming in het handelsregister. Of en wanneer de RVO deze beleidswijzigingen openbaar maakt, is niet bekend. 

Wat betekent dit voor u?

Deze uitspraak van het CBb heeft gevolgen voor de TVL-regelingen TVL 1.0 (juni-september 2020), TVL Q4 2020 en TVL Q1 (niet zijnde de Startersregeling in Q1). Bent u startende ondernemer en komt de inschrijfdatum in het handelsregister feitelijk niet overeen met de daadwerkelijke startdatum van de exploitatie, dan is het zaak dat u op tijd in bezwaar gaat tegen de beschikking waarin uw aanvraag wordt afgewezen of waarin uw subsidie wordt ingetrokken. De bezwaartermijn is zes weken. 

Bent u het niet eens met een ontvangen beschikking van de RVO of heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met mw. mr. F.M.C. (Fleur) van Helmond via 0495-536138 of fhelmond@abenslag.nl.