In Ondernemingsrecht

Belastingdienst versoepelt zijn beleid bij een WHOA-akkoord

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 22 december 2021 in Ondernemingsrecht

Vanaf 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 zal de Belastingdienst – bij een schuldsanering door middel van een WHOA-akkoord (het “saneringsakkoord”) – genoegen nemen met een lager percentage van zijn vordering. Dit tijdelijke beleid is door de staatssecretaris aangekondigd in een kamerbrief van 11 oktober 2021. 

Sanering middels een WHOA-traject kan een oplossing zijn voor in de kern gezonde bedrijven om een faillissement af te wenden. In een saneringsakkoord spreekt een ondernemer in de regel met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden, tegen betaling van een bepaald percentage van de vordering. 

In geval van een faillissement heeft de Belastingdienst ten opzichte van de andere schuldeisers een preferente status. Bij een herstructurering middels het WHOA-traject neemt de Belastingdienst daarom ook een bijzondere positie in. De Belastingdienst hanteert bij het saneringsakkoord immers het uitgangspunt dat hij overeenkomstig artikel 26.3.5 Leidraad Invordering 2008 het dubbele percentage ontvangt ten opzichte van de concurrente crediteuren.

Met de tijdelijke versoepeling wordt aan de Belastingdienst tijdelijk de ruimte gegeven om als schuldeiser in het saneringsakkoord genoegen te nemen met een lagere opbrengst. Dit betekent dat de Belastingdienst zich als concurrente schuldeiser opstelt bij het saneringsakkoord; hiermee neemt de Belastingdienst genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als dat aan de andere concurrente schuldeisers toekomt. Dit gedurende de afgebakende periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. 

Het kabinet verwacht dat saneringsakkoorden in relatie tot bedrijven die hiervoor in aanmerking komen een grotere kans van slagen krijgen en dus sneller gerealiseerd kunnen worden, omdat het totaalbedrag wat voor een saneringsakkoord nodig is hierdoor aanzienlijk lager wordt. Dat vergroot de overlevingskansen van in de kern gezonde bedrijven.

Als er geen saneringsakkoord tot stand komt en de onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject terecht komt, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie.

De mogelijkheden welke een WHOA-traject kan bieden worden uitgebreid toegelicht in de WHOA-pagina van Aben & Slag Advocaten. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met Aben & Slag Advocaten via het telefoonnummer 0495 – 53 61 38 (Weert) of 0492 – 74 99 90 (Helmond).