In Arbeidsrecht

Arbeidsvoorwaarde of niet?

Door Aben Slag, geplaatst op 27 september 2018 in Arbeidsrecht

Als werkgever geeft u uw werknemers salaris, maar mogelijk ook iets extra’s zoals een bonus, leaseauto of een salarisverhoging. Meestal is het een en ander vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of een bedrijfsreglement. Dit is echter niet altijd het geval. Wat zijn dan de rechten van werknemers? Wanneer kan een ongeschreven gedragslijn voor een werkgever ten aanzien van zijn werknemers als een arbeidsvoorwaarde worden gekwalificeerd en krijgen medewerkers aldus verworven rechten?

Bovenstaande vraag is helaas geen vraag die zich in algemene zin laat beantwoorden. De Hoge Raad heeft op 22 juni 2018 wel een aantal aanknopingspunten gegeven. In de zaak ging het kort om de vraag of de werkgever eenzijdig een ongeschreven wijze van periodieke loonsverhoging voor werknemers mocht wijzigen.

De Hoge Raad geeft allereest aan dat het bij de beantwoording van deze vraag gaat om de zin die partijen aan elkaars gedragingen hebben toegekend en in de gegeven omstandigheden daaraan redelijkerwijs mochten toekennen. De Hoge Raad heeft vervolgens een zestal gezichtspunten geformuleerd om dit nader in te vullen. De gezichtspunten zijn:

  • De inhoud van de gedragslijn;
  • De aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer jegens elkaar innemen;
  • De lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd;
  • Hetgeen werkgever en werknemer in verband met deze gedragslijn jegens elkaar juist wel of niet hebben verklaard;
  • De aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de gedragslijn voortvloeien;
  • De aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd.

Het is nu aan de rechtspraak om deze gezichtspunten verder uit te werken en in de praktijk gestalte te geven.

De rechtspraak speelt een grote rol bij het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden en gedragslijnen en maakt de beoordeling van de vraag of eenzijdige wijziging mogelijk is niet eenvoudiger.

Aben & Slag advocaten heeft een ruime ervaring met het wijzigingen van arbeidsvoorwaarden. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met mevrouw mr. E.A.H. (Elle) van Deursen, bereikbaar via 0492 – 749 990 of via edeursen@abenslag.nl.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.