In Arbeidsrecht

Allocatiefunctie geen vereiste uitzendovereenkomst

Door Sjoerd van Ierssel, geplaatst op 4 november 2016 in Arbeidsrecht

Vandaag (4 november 2016) heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak StiPP/C4C (ECLI:NL:HR:2016:2356). De Hoge Raad moest beoordelen of de allocatiefunctie (het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar tijdelijke arbeid) een vereiste was voor het aannemen van een uitzendovereenkomst.

De Hoge Raad heeft beslist dat de allocatiefunctie geen vereiste is. Volgens de Hoge Raad blijkt noch uit de wet, noch uit de wetsgeschiedenis dat het de bedoeling is dit vereiste te stellen.

De uitspraak heeft (mogelijk) verstrekkende gevolgen. Er zal eerder sprake zijn van een uitzendovereenkomst indien niet ook sprake hoeft te zijn van een allocatiefunctie. De Hoge Raad laat zich daar niet direct over uit. Volgens de Hoge Raad is het in de eerste plaats aan de wetgever om grenzen te stellen. Payroll-constructies lijken daarmee toelaatbaar. Wordt zeker vervolgd.

Heeft u vragen over de uitspraak of over uitzending en payrolling in het algemeen, neem dan contact op met mr. S.A. (Sjoerd) van Ierssel (0495 – 536 138 / sierssel@abenslag.nl).

Sjoerd van Ierssel

Voor alle vragen op het gebied van het arbeidsrecht is Sjoerd van Ierssel de aangewezen contactpersoon. Om zich verder in dit rechtsgebied te kunnen verdiepen, heeft hij de specialisatieopleiding arbeidsrecht bij Grotius gevolgd (2004).