In Personen & familierecht

Advies om nalatenschap zuiver te aanvaarden is beroepsfout

Door Aben Slag, geplaatst op 24 juni 2022 in Personen & familierecht

De rechtbank Noord-Holland (vindplaats ECLI:NL:RBNHO:2022:4606) heeft deze maand geoordeeld dat een accountants- en belastingkantoor schadeplichtig is voor een foute advisering in een erfrechtzaak.

Wat speelde er in deze zaak?

De moeder van X overlijdt in 2002. Moeder was gehuwd met de vader van X. 

Het erfdeel van X en haar broer bestaan uit overbedelingsschulden (inclusief rente) op hun vader. De vader overlijdt in 2020. Hij heeft in zijn testament bepaald dat X zijn enig erfgenaam is en hij heeft legaten toegekend aan zijn nieuwe echtgenote en aan de broer van X.

Het accountants- en belastingkantoor waar vader al jaren klant was, adviseert X de erfenis van vader zuiver te aanvaarden. 

Wat bleek echter, de overbedelingsschulden (inclusief rente) van de vader aan de dochter en haar broer bij het overlijden van moeder maken dat de nalatenschap van vader ontoereikend was om de legaten zoals opgenomen in zijn testament, aan de nieuwe echtgenote van hem en haar broer te voldoen. 

De dochter moest dus, door de zuivere aanvaarding, de legaten uit eigen zak betalen. De zuivere aanvaarding houdt immers in dat de dochter alle rechten en verplichtingen van de overledene overneemt.

Als je zuiver aanvaardt moet je eigenlijk heel zeker weten dat je niet aangesproken kunt worden voor betaling van schulden van de overledene.

Indien de dochter beneficiair had aanvaard, had zij dat niet uit eigen zak hoeven te betalen. Dan is zij immers als erfgenaam verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van de nalatenschap, maar is zij niet verplicht de schulden met eigen geld te betalen. 

De dochter spreekt het accountants- en belastingkantoor aan en stelt dat zij door het advies schade heeft geleden. De rechtbank oordeelt dat het advies van het kantoor onjuist is en het kantoor daarom schadeplichtig is voor een bedrag van € 145.961,-. 

Hierbij nog enige aanvullende informatie naar aanleiding van deze uitspraak. Iemand die aangewezen is als erfgenaam, of dat nu door de wet is of door en benoeming in een testament, dan zal deze persoon een keuze moeten maken.

Ben je van plan een nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen, dan moet je deze keuze zo snel mogelijk bij de rechtbank kenbaar maken. De reden om dit zo snel mogelijk te doen, is om te voorkomen dat je al handelingen verricht waardoor je de erfenis al zuiver hebt aanvaard.

Wordt gekozen voor zuivere aanvaarding dan gebeurt dit vaak door een verklaring te ondertekenen bij de notaris.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.