In Vastgoed & overheid

Een transparante overheid? Of toch (weer) niet …?

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 20 maart 2019 in Vastgoed & overheid

In Nederland is het een algemeen uitgangspunt dat alle handelingen die door bestuursorganen worden verricht, volledig transparant zijn. In dit verband is met name de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) leidend. De Wob geeft iedereen het recht om bij bestuursorganen (zoals bijvoorbeeld een gemeente of een provincie) informatie op te vragen. Waar de betreffende persoon deze informatie voor nodig heeft, speelt daarbij geen rol. De Wob bepaalt immers dat alle informatie van bestuursorganen openbaar is, tenzij er dwingende redenen zijn om bepaalde informatie niet openbaar te maken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag deed op 20 maart 2019 een belangrijke uitspraak ten aanzien van de Wob in die zin dat ook Sms’jes en WhatsApp-berichten van bestuurders op zowel de zakelijke- als de privételefoon vallen onder de Wob. De betreffende berichten moeten dan wel in het kader van het werk zijn verstuurd (ECLI:NL:RVS:2019:899).

“Het een en ander betekent echter niet dat alle Sms’jes en WhatsApp-berichten ook daadwerkelijk openbaar moeten worden gemaakt.”

Het een en ander betekent echter niet dat alle Sms’jes en WhatsApp-berichten ook daadwerkelijk openbaar moeten worden gemaakt. De Wob heeft immers alleen betrekking op zakelijke berichten en niet op privéberichten. Ook kan een bestuursorgaan openbaarmaking op grond van de Wob in bepaalde gevallen weigeren. De weigeringsgronden zoals genoemd in de Wob blijven onverkort van toepassing, bijvoorbeeld wanneer het openbaar maken van berichten de privacy van betrokken personen of de belangen van de overheid schendt.

Uit de uitspraak volgt in ieder geval dat bestuursorganen en bestuurders ook ten aanzien van de digitale wijze van communiceren (steeds) transparant(er) dienen te zijn jegens de burger. Of dit laatste ook betekent dat de in dat verband opgevraagde informatie ook daadwerkelijk (tijdig) openbaar wordt gemaakt, zal de toekomst uitwijzen.

Bent u voornemens om bij een bestuursorgaan informatie op te (gaan) vragen via de Wob? Neem dan contact op met de bestuursrechtspecialisten van Aben & Slag advocaten. Zij kunnen u snel en adequaat ter zijde staan. Wij staan voor u klaar!

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. ing. M.Th.M. (Thijs) Zusterzeel (0495 – 53 61 38 / tzusterzeel@abenslag.nl).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.