VAR

In 2016 is de VAR afgeschaft en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. De handhaving van de Wet DBA werd vervolgens opgeschort. De opschorting van de handhaving van de [...]